TIETOSUOJASELOSTE

 

 

Rekisterinpitäjä

Mirja Matikainen LKV Oy / Hygge LKV / Hygge Homes / Hygge Living.
PL 13, 00531 Helsinki
Y-tunnus: 3131308-5

 

Yhteyshenkilö

Nimi: Mirja Matikainen-Kahri
Postiosoite: PL 13, 00531 Helsinki
sähköposti: mirja.matikainen@hyggelkv.fi
puhelin: 040 3501505

 

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.

 

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Rekisteriin rekisteröidyt henkilöt ovat jo olemassa olevia asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita tai vanhoja asiakkaita. Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

– Asiakassuhteiden hoitaminen ja asiakaspalvelu

– Lakisääteisten kiinteistönvälitykseen ja asuntovuokraukseen liittyvien tietojen säilyttämiseen

– Palveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen

– Perintään

– Asiakassuhteiden analysointiin ja raportointiin

– Asiakaspalautteen keräämiseen ja käsittelyyn

– Markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitamiseen, kehittämiseen, kohdentamiseen ja seurantaan

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot

– Henkilön etu- ja sukunimi, sukupuoli, aviosääty, kieli, sähköposti, puhelinnumero, henkilöturvatunnus, yhteystiedot

– Jälleenmarkkinointia varten saatetaan säilyttää tietorekisterin pitäjän verkkoselaimen kautta saadusta tiedosta: muun muassa käyttäjän IP-osoite, käytetyt sivut, mistä osoitteesta vierailija on tullut sivulle, selain, verkkotunnus, josta vierailija on tullut sivulle.

– Myynnissä olevan kohteen yksityiskohtaiset tiedot asunnosta.

– Postituslistat.

Rekisteröidyn tiedot saattavat poiketa asiakassuhteen mukaan. Tietoja tallennetaan käyttötarkoituksen mukaan. Mirja Matikainen LKV Oy:llä on velvollisuus säilyttää asunnon ostajien ja myyjien, vuokraajien ja vuokranantajien sekä arviointikohteiden toimeksiantajien henkilötietoja 10 vuotta.

Potentiaalisten asiakkaiden osalta henkilötietoja säilytetään 3 vuotta tai niin kauan, kuin asiakkaan tarve palvelulle on voimassa.

 

Tietolähteet

Tietoa kerätään, kun henkilö tulee Mirja Matikainen LKV Oy:n / Hygge LKV:n / Hygge Homesin asiakkaaksi. Asiakkaiksi katsotaan muun muassa henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita myynnissä tai vuokrauksessa olevista kohteista, etsivät tietyntyyppistä kohdetta, pyytävät tarjousta asuntokauppaneuvonnasta, tekevät vuokraus-, osto- tai myyntitoimeksiantosopimuksen, tekevät asuntokauppaneuvontasopimuksen tai ottavat yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median välityksellä. Tietoja saatetaan kerätä myös hyggelkv.fi ja hyggeliving.fi –sivustoilla ja niiden sosiaalisissa medioissa pidettävien arvontojen ja kyselyiden yhteydessä.

Jälleenmarkkinointia varten tietoa saatetaan kerätä, kun henkilöt vierailevat Hygge LKV / HyggeLiving –kotisivuilla. Tietoa kerätään myös Hygge LKV ja Hygge Living–sivustojen sosiaalisen median julkaisuista, julkisista rekistereistä ja hakemistopalveluista.

 

Tietojen luovuttaminen

Mirja Matikainen LKV Oy / Hygge LKV luovuttaa henkilötietoja toteutuneista kaupoista isännöitsijälle ja verottajalle. Lisäksi Kiinteistövälitysalan keskusliitolle menee tieto toteutuneista kaupoista (hinta ja osoite) tietokannan ylläpitoa varten. Mirja Matikainen LKV Oy / Hygge LKV saattavat käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen ylläpitoon sekä tallennettujen tietojen säilyttämiseen ja prosessointiin. Tällöin tietoihin pääsee käsiksi erillisen käyttöliittymän tai palvelimen kautta. Palveluntarjoajilla on tällöin pääsy kyseisiin tietoihin ja heidän kanssaan sovitaan kirjallisesti henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille silloin, kun voimassa oleva laki tai asetus taikka viranomaisten määräys niin vaatii. Lisäksi tietoja luovutetaan palveluiden turvallisuuden takaamiseksi ja sopimusehtojen noudattamisen varmistamiseksi. Mirja Matikainen LKV / Hygge LKV / Hygge Living saattavat käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten data-analyysipalveluita, sähköpostipalveluita ja luottotietoyhtiöitä.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja valvotussa.

Sähköisesti kerätyt tiedot ovat suojatulla palvelimella sekä palveluntarjoajan palvelussa, jossa on salasanasuojaus. Rekisteriä suojataan alan standardien mukaisesti teknisten suojausjärjestelmien avulla.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Mikäli henkilö haluaa tarkistuttaa tietonsa, hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen tieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi, mikäli tieto on puutteellinen, vanhentunut, virheellinen tai tarpeeton. Mikäli rekisteröity haluaa muuttaa tietojaan, hänen tulle lähettää kirjallinen muutospyyntö rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle (www.tietosuoja.fi), mikäli rekisterinpitäjä ei täytä velvoitteitaan rekisterinpitäjänä tai muutoin ei noudata sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Mirja Matikainen LKV / Hygge LKV saattavat käyttää asiakasrekisterissä olevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä ja jälleen markkinointia varten. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja.

Suosittele Hyggeä

Suosittele meitä ystävillesi! <3